Tìm kiếm, So sánh và Tiết kiệm
Lấy xe
Trả xe
Cư trú của bạn
Trình điều khiển tuổi
Tại sao carrentalbargains.com?
Không hạn chế số ki-lô-Mét
Bảo Hiểm Thiệt Hại Va Chạm
Bảo Hiểm Mất Trộm
Bảo hiểm trách nhiệm bên thứ ba
Không chi phí thẻ Credit
Thuế địa phương
Phí địa điểm ưu tiên

Thuê Xe Hoa Kỳ

Có những điều rõ ràng về cho thuê xe hơi tại Hoa Kỳ mà mọi người biết về. Bạn có thể biết rằng xe hơi cho thuê là đáng tin cậy, thuận tiện và linh hoạt. Ngoài ra, bạn biết rằng có rất nhiều công ty ở Mỹ mà bạn có thể tham gia cũng như dễ thương lượng với giá cả thấp nhất. Đó là phần thông tin rằng bạn không mong đợi bất kỳ người nào để cho bạn biết về việc thuê một chiếc xe hơi ở Hoa Kỳ.

Bây giờ, có là một số sự kiện khác mà không ai sẽ cho bạn biết về hoặc bạn biết nhưng giả định. Họ là rất quan trọng hơn nữa do đó, khi bạn đang tìm kiếm về phía trước để thuê một chiếc xe hơi ở Hoa Kỳ. Một số người trong số họ là:

  • Tuyển dụng tại sân bay quá tốn kém- công ty cho thuê xe hơi tại Mỹ sẽ muốn bạn để thuê một chiếc xe tại sân bay do đó bạn trả tiền hơn so với trực tuyến đây. Xem xét rằng họ trong kinh doanh và muốn làm cho thêm tiền, xe cho thuê công ty sẽ được miễn cưỡng để thông báo cho bạn về điều đó. Nâng cao đây là cách tốt nhất để tiết kiệm chi phí.
  • Trở về xe hơi đầu chi phí thêm- bạn có thể đã sử dụng để bị tính phí trả lại xe thuê của bạn vào các quốc gia khác. Cho Hoa Kỳ, nó sẽ đắt tiền hơn nếu bạn trở về một chiếc xe hơi sớm hơn dự kiến. Điều này xảy ra chủ yếu là khi bạn đang thưởng thức giảm giá cho thuê xe hơi của bạn kể từ khi công ty sẽ hủy bỏ đó một khi bạn trở về xe sớm.
  • Công ty nhỏ, lớn hơn lợi ích- điều này có vẻ giống như một cái gì đó ra khỏi blues, nhưng nó là sự thật. Ở Hoa Kỳ, công ty nhỏ là một số trong những tốt nhất cung cấp xe cho thuê dịch vụ bạn muốn. Điều này là bởi vì nhiều người vội vàng cho các công trình lớn để lại công ty nhỏ với hạn chế nhu cầu. Bạn có thể tận dụng lợi thế của tuyệt vọng để bảo đảm giải quyết tốt nhất ở Mỹ. Bạn được đảm bảo nhận được thấp tỷ lệ với các công ty nhỏ.
  • Thêm trình điều khiển trả thêm- miễn là bạn là hai người lớn tìm kiếm dịch vụ cho thuê xe hơi, công ty bạn tham gia sẽ tính phí cho cả hai như là trình điều khiển. Họ sẽ cho rằng bạn sẽ tất cả lái xe và buộc bạn phải trả thêm tiền cho một trình điều khiển bổ sung. Bạn cần phải cẩn thận khi mời mọi người thuê xe của bạn bởi vì người lớn sẽ chiếm phụ phí ngay cả khi họ không lái xe.

Thực tế là rằng bạn không nên làm cho các giả định của bất cứ điều gì cho dù nhỏ hoặc lớn trong thời gian cho thuê xe hơi tại Hoa Kỳ. Bất cứ điều gì bạn giả sử có thể là mà xỉn kinh nghiệm của bạn.

Đánh giá
Giá: (4,6 trong 5)
Sitemap