Tìm kiếm, So sánh và Tiết kiệm
Lấy xe
Trả xe
Cư trú của bạn
Trình điều khiển tuổi
Tại sao carrentalbargains.com?
Không hạn chế số ki-lô-Mét
Bảo Hiểm Thiệt Hại Va Chạm
Bảo Hiểm Mất Trộm
Bảo hiểm trách nhiệm bên thứ ba
Không chi phí thẻ Credit
Thuế địa phương
Phí địa điểm ưu tiên

Thuê Xe Vương Quốc Anh

Bạn có thể nhận được một cách dễ dàng để lừa xung quanh khi tìm kiếm một chiếc xe thuê tại Vương Quốc Anh. Công ty cung cấp dịch vụ cho thuê xe hơi tại Vương Quốc Anh là có uy tín đủ và minh bạch trong các giao dịch, do đó, không có bất kỳ lo lắng. Tuy nhiên, bạn sẽ không mong đợi họ nhìn chằm chằm vào bạn khi họ nhận thấy bạn là dốt nát của các thủ tục thích hợp cho thuê xe hơi.

Vẫn cảnh báo

Miễn là họ sẽ giúp bạn ra, hãy nhớ rằng họ đang trong kinh doanh và sẽ cố gắng tận dụng lợi thế của bất kỳ cơ hội có sẵn để lấy nước từ tiền ra khỏi túi của bạn. Bạn phải là cảnh báo tất cả thời gian và cũng thông báo để tránh bị coi là một kẻ ngốc của xe hơi cho thuê nhà ở Vương Quốc Anh. Nó sẽ là kinh nghiệm tồi tệ nhất bao giờ hết nếu một công ty tạo ra một lừa ra khỏi bạn.

Một khu vực nơi một công ty cho thuê xe sẽ cố gắng để đánh lừa bạn xung quanh là về bảo hiểm. Họ đi kèm với gói của họ được cá nhân hóa được giá cao nhưng bạn có thể nhận được nhà cung cấp độc lập có giá rẻ hơn. Nó nằm bên phải của bạn để từ chối bất kỳ cung cấp cho bảo hiểm từ một công ty khi tìm kiếm các dịch vụ cho thuê xe hơi.

Không ai sẽ làm cho bạn cảm thấy tội lỗi đã dành một quyết định mà bạn cảm thấy tốt nhất phù hợp với thỏa mãn nhu cầu của bạn. Có là không có quy tắc văn mà bạn nên nhận được của bạn bao gồm bảo hiểm từ công ty cho thuê xe hơi, bạn tham gia. Bạn cũng có thể quyết định làm đi với bảo hiểm và có nguy cơ. Hơn nữa, các chi tiết nhỏ mà nhiều người có xu hướng bỏ qua nên không thoát khỏi sự chú ý của bạn khi thuê một chiếc xe trong Vương Quốc Anh.

Đó là những điều công ty tận dụng lợi thế của và sẽ để lại bạn trong hối tiếc khi chúng xảy ra. Bạn nên đặt câu hỏi cho công ty về tất cả những chi phí ẩn, họ có cho gói của họ. Mặc dù rất ít sẽ được mở ngày này, bạn nên rà soát các thỏa thuận cho thuê xe hơi, bạn được cung cấp sâu sắc để lưu ý rằng mình. Chi phí ẩn có thể dễ dàng mang lại cho bạn tài chính khi tại Vương Quốc Anh cho một tour du lịch.

Kiểm tra xe của bạn

Kiểm tra xe bạn đã thuê trước khi nó đi để lưu ý nếu có bất kỳ thiệt hại. Bạn nên có một chiếc xe đó là trong tình trạng tốt. Một chiếc xe bị lỗi sẽ rõ ràng là phải chịu bạn phụ chi phí thông qua sửa chữa mà bạn không có gì để làm với. Những thứ khác để biết về bao gồm các nhiên liệu chính sách cũng như tiền phạt trong trường hợp cuối trở lại của xe hơi hoặc sử dụng sai.

Đánh giá
Giá: (4,7 trong 5)
Sitemap